FSMVÜ | Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Misyon

 

  • Veri bilimi ve mühendisliği alanındaki yenilikçi araştırmalara teorik ve uygulama bilgi kapasitesi oluşturmak,
  • Yeni algoritma ve yöntem geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek,
  • FSMVÜ bünyesinde yürütülen veri bilimi ve analizi çalışmalarının merkezi ve bütünleşik bir şekilde yürütülmesi sağlamak suretiyle çok disiplinli proje, araştırma ve eğitim programları hazırlamak,
  • Kaynak paylaşımını arttırmak, güçlü bir üniversite-sanayi-kamu işbirliği ekosistemi oluşturup veri bilimi teknolojilerini bu alanlardaki problemlerin çözümünde kullanmak, 
  • Veri bilim eksenli eğitim programları hazırlamak, yetkin insan gücü yetiştirmek,
  • Ortak projeler üretmek, teknolojik gelişmelere bilimsel altyapı sağlamak, yüksek teknolojide ürün ve teknolojiler geliştirerek ülkemizin bu konularda dışa bağımlılığı azaltmak,
  • Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için gerekli araştırma, geliştirme ve koordinasyon faaliyetlerini yapmaktır.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi